Khoa học tự nhiên 7 Bài 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 7,trang 50". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Các nhóm thi tìm hiểu về bệnh còi xương, bệnh suy dinh dưỡng, bệnh béo phì ở trẻ em Việt Nam (Gợi ý: nêu khái niệm, nguyên nhân, cách chữa bệnh, …)

2. Làm thế nào để sinh vật lớn lên bình thường và khỏe mạnh? Em hãy giải thích.

Mỗi nhóm báo cáo về bài tìm hiểu của mình.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu thế nào là sinh trưởng, phát triển ở sinh vật

Đọc thông tin trang 50, SGK Khoa học tự nhiên 7.

Thảo luận nhóm và hoàn thành bảng 9.1:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Hãy quan sát các hình 9.1 đến 9.4, vẽ sơ đồ phát triển của cây đậu, con người, con châu chấu và con ếch vào vở ghi.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật

- Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Cho ví dụ minh họa.

- Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật. Cho ví dụ minh họa.

- Hãy lấy 2 ví dụ để chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật phụ thuộc vào loài.

- Hãy lấy 1 ví dụ để chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật chịu sự ảnh hưởng bởi chất dinh dưỡng.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy thiết kế 1 thí nghiệm chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của thực vật chịu ảnh hưởng của ánh sáng (gợi ý: trồng cây đậu hoặc ngô non. Thay đổi điều kiện chiếu sáng ở các cây khác nhau trong các chậu khác nhau, còn các điều kiện khác như nhau. Quan sát và ghi chép số liệu.

2. Hãy thiết kế chế độ ăn hợp lí cho bản thân em đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển.

3. Tìm hiểu về chu trình sống của ruồi, muỗi và viết báo cáo ngắn khoảng 300 đến 500 từ. Vì sao phải diệt ruồi, muỗi ở các giai đoạn khác nhau.

4. Vì sao người ta thường thu hoạch cá sau 1 năm mà không để cho cá lớn hơn.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy tiến hành thí nghiệm chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của thực vật chịu ảnh hưởng của ánh sáng. Viết lại quá trình thực hiện và phân tích kết quả thu được.

2. Thiết kế thí nghiệm tìm hiểu về sự ảnh hưởng của phân đạm đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây rau cải hoặc cây đậu.

3. Xem phim về sinh trưởng và phát triển của sinh vật

- xem 1 đoạn phim về chu trình sinh trưởng vầ phát triển của con người từ khi hợp tử được hình thành đến lúc trưởng thành và sinh sản. Vẽ sơ đồ về chu trình sống của các sinh vật đã được xem.

- Thảo luận và rút ra các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các sinh vật đó.

- Hãy chỉ ra đâu là giai đoạn sinh trưởng, đâu là giai đoạn phát triển.

- Hãy nêu ví dụ về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

- Hãy nhận xét: Cần làm gì đề cho các vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh nhưng đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy tiến hành thí nghiệm chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của thực vật chịu ảnh hưởng của ánh sáng. Viết lại quá trình thực hiện và phân tích kết quả thu được.

2. Thiết kế thí nghiệm tìm hiểu về sự ảnh hưởng của phân đạm đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây rau cải hoặc cây đậu.

3. Xem phim về sinh trưởng và phát triển của sinh vật

- xem 1 đoạn phim về chu trình sinh trưởng vầ phát triển của con người từ khi hợp tử được hình thành đến lúc trưởng thành và sinh sản. Vẽ sơ đồ về chu trình sống của các sinh vật đã được xem.

- Thảo luận và rút ra các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các sinh vật đó.

- Hãy chỉ ra đâu là giai đoạn sinh trưởng, đâu là giai đoạn phát triển.

- Hãy nêu ví dụ về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

- Hãy nhận xét: Cần làm gì đề cho các vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh nhưng đảm bảo an toàn thực phẩm và môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hãy tìm hiểu thêm về sự sinh trưởng và phát triển của thực vật và động vật ở địa phương và viết 1 báo cáo khoảng 500 từ về các vấn đề tìm hiểu được.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 716 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST