Em hãy vẽ hình mô tả vị trí của Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất khi xảy ra hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực.

  • 1 Đánh giá

4. Hiện tượng nguyệt thực và nguyệt thực (SGK KHTN 7 trang 81)

Em hãy vẽ hình mô tả vị trí của Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất khi xảy ra hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực.

Bài làm:

Hiện tượng nguyệt thực:

Hiện tượng nhật thực

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN