1. Quan sát hình 29.1 và sử dụng các từ, cụm từ: xếp hàng, chơi game, uống rượu, đi chơi, liếc bài, đánh cờ, hoạt động thể chất, xung phong, chú thích vào các hình sau

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Quan sát hình 29.1 và sử dụng các từ, cụm từ: xếp hàng, chơi game, uống rượu, đi chơi, liếc bài, đánh cờ, hoạt động thể chất, xung phong, chú thích vào các hình sau

Bài làm:

1. xếp hàng

2. uống rượu

3. đi chơi

4. chơi game

5. đánh cờ

6. hoạt động thể chất

7. liếc bài

8. xung phong

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021