3. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật

  • 2 Đánh giá

3. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật

- Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Cho ví dụ minh họa.

- Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật. Cho ví dụ minh họa.

- Hãy lấy 2 ví dụ để chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật phụ thuộc vào loài.

- Hãy lấy 1 ví dụ để chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật chịu sự ảnh hưởng bởi chất dinh dưỡng.

Bài làm:

- các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật: nước, muối khoáng, ánh sáng, nhiệt độ, ....

VD: cây trồng ở nơi thiếu nước sẽ phát triển kém hơn ở nơi đầy đủ nước.

- các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật: nước, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn, ....

VD: Động vật sống ở nơi thức ăn khan hiếm sẽ kém phát triển hơn nơi có thức ăn dồi dào.

- cây xương rồng và cây cải cùng trồng ở sa mạc. cây xương rồng phát triển bình thường, còn cây cải không phát triển được hoặc chết.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021