3. Trao đổi khí

  • 1 Đánh giá

3. Trao đổi khí

- Em hãy giải thích tại sao có sự khác nhau về thành phần khí hít vào và thở ra của oxi và khí cacbonic.

- Em hãy trao đổi với bạn để trả lời các câu hỏi sau:

+ Hệ cơ quan nào thực hiện quá trình trao đổi khí của cơ thể?

+ Vì sao khi vận động mạnh hoặc tập thể dục, nhịp hô hấp tăng lên?

Bài làm:

- Khi hít vào, cơ thể sử dụng khí oxi để phân giải các chất trong quá trình hô hấp tạo năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbonic. Vì vậy, so với khi hít vào, khi thở ra lượng khí oxi giảm đi còn khí cacbonic tăng lên.

- Trả lời câu hỏi:

+ Hệ hô hấp thực hiện quá trình trao đổi khí của cơ thể.

+ Khi vận động mạnh hoặc tập thể dục, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn. Do đó, cơ thể tăng cường hô hấp lấy oxi, thải cacbonic --> nhịp hô hấp tăng

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021