1. Thí nghiệm

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Thí nghiệm

- Chạm tay vào lá cây trinh nữ, quan sát và ghi lại hiện tượng.

- Sau 5 phút, dùng đầu bút hoặc thước kẻ chạm vào lá cây trinh nữ, quan sát và ghi lại hiện tượng.

2. Ví dụ: Khi nóng con người có phản ứng toát mồ hôi.

Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi sau:

a, Vì sao lá cây trinh nữ cụp lại khi ngón tay chạm vào?

b, Vì sao con người có phản ứng toát mồ hôi khi nóng?

Bài làm:

1. Thí nghiệm

- chạm tay vào lá cây trinh nữ --> lá cây cụp vào

- sau 5 phút lá cây trở lại bình thường

- - dùng bút chạm vào --> lá cây cụp

2. Ví dụ

- lá cây trinh nữ cảm nhận được lực tác dụng --> phản ứng bằng cách cụp lại

- phản ứng toát mồ hôi khi nóng giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt

  • 571 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021