1. Bạn có khỏe không?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Bạn có khỏe không?

Học sinh đọc thông tin, ghi vào vở câu trả lời “Sức khỏe là gì?”

Em hãy đọc thông tin rồi đo chiều cao và cân nặng của mỗi bạn để tính chỉ số khối cơ thể của mình, xác định xem mình là gầy, là béo hay báo phì.

Chỉ số BMI = Cân nặng : (chiều cao x chiều cao)

Bây giờ, em hãy tính chỉ số BMI của mình để đánh giá mức độ gầy hay béo của bản thân: chỉ số của em là ……………


Bài làm:

- Sức khỏe là một trạng thái thoải mái về tinh thần, thể chất và xã hội.

- các em tính chỉ số BMI theo công thức và đối chiếu với hình 30.3:

+ < 18.5: gầy

+ 18,5 - 24,99: bình thường

+ > 25 béo

+ > 30 béo phì

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021