Em hãy tìm hiểu về các cách thu gom và xử lí rác thải tại địa phương, viết báo cáo khoảng 500 từ, chia sẻ lên góc học tập.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy tìm hiểu về các cách thu gom và xử lí rác thải tại địa phương, viết báo cáo khoảng 500 từ, chia sẻ lên góc học tập.

Bài làm:

Tại Hà Nội, cách thu gom rác:

- rác thải được thu gom mỗi ngày ít nhất 1 lần nhờ các nhân viên vệ sinh

- Rác thải sau khi thu gom được đưa đến nơi tập kết sau đó phân loại: tái sử dụng, không tái sử dụng (xử lí bằng cách đốt)

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021