4. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

  • 1 Đánh giá

4. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

a, Chơi trò chơi

- Lớp cử 1 bạn làm quản trò, 1 bạn làm trọng tài. Chia thành 2 đội chơi.

- Đội trưởng đến góc học tập lấy một bộ thẻ chữ có nội dung như sau:

Dán các thẻ chữ vào ô trống trong bảng 26, đội nhanh hơn là đội thắng cuộc.

Bài làm:

Dán thẻ đúng theo thứ tự sau:

- Cột 1: 1 --> 5

- Cột 2: 2

- Cột 3: 4

- Cột 4: 6 --> 3

  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST