Quan sát lại mô hình cấu tạo của chiếc đèn pin thường dùng dạng ống tròn (Hình 19.2). Mỗi em hãy mô tả vào giấy (theo cách của mình) về mạch điện của chiếc đèn pin này. Làm thế nào để mô tả mạch điện một cách đơn giản và thống nhất

  • 1 Đánh giá

III. Sơ đồ mạch điện

1. Quan sát lại mô hình cấu tạo của chiếc đèn pin thường dùng dạng ống tròn (Hình 19.2). Mỗi em hãy mô tả vào giấy (theo cách của mình) về mạch điện của chiếc đèn pin này.

2. Làm thế nào để mô tả mạch điện một cách đơn giản và thống nhất để mọi người hiểu như nhau?

Bài làm:

2. Để mô tả mạch điện một cách đơn giản và thống nhất để mọi người hiểu như nhau thì ta cần quy định dùng các kí hiệu thống nhất. Mỗi kí hiệu sẽ ứng với một bộ phận trong mạch điện cần mô tả

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST