Giải thích tại sao khi gặp phải âm thanh quá to người ta nên há miệng ra.

  • 1 Đánh giá

3. Giải thích tại sao khi gặp phải âm thanh quá to người ta nên há miệng ra.

Bài làm:

Bởi vì tai, mũi, họng thông với nhau, nên khí âm thanh quá to ta há miệng ra sẽ giúp làm cân bằng áp suất tai, từ đó hạn chế sự ảnh hưởng lên màng nhĩ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021