9. Tìm hiểu hoạt động của các tuyến nội tiết

  • 1 Đánh giá

9. Tìm hiểu hoạt động của các tuyến nội tiết

Đọc và giải thích sơ đồ sau:

Bài làm:

để đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường thì các tuyến nội tiết cần phối hợp với nhau. Trong đó, tuyến yên có vai trò điều khiển, chi phối sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN