1. Tìm hiểu chức năng của các cơ quan trong hệ hô hấp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu chức năng của các cơ quan trong hệ hô hấp

Quan sát các cơ quan của hệ hô hấp, từ đó kết nối với chức năng tương ứng của mỗi cơ quan ở ô bên cạnh trong bảng 24.2

Bài làm:

1-a

2- b

3-d

4-c

5-e

6-g

7-h

8-i

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021