Công thức hóa học của nicotin có dạng là CxHyNz. Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong nicotin như sau: 74,07% C; 17,28% N; 8,64% H

 • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Nicotin là một chất độc gây nghiện, có nhiều trong cây thuốc lá (trong khói thuốc lá có rất nhiều chất độc hại có thể gây ung thư không những cho người hút mà cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng). Công thức hóa học của nicotin có dạng là CxHyNz. Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong nicotin như sau: 74,07% C; 17,28% N; 8,64% H

a, Xác định công thức hóa học của nicotin, biết ở trạng thái hơi, nicotin có tỉ khối với H2 là 81.

b, Theo em nên làm gì để tạo một không gian sống không khói thuốc lá ?

Bài làm:

a,Có: Mnicotin = 81 . 2 = 162

Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol nicotin:

 • mC = 162 . 74,07% = 120 (g)
 • mN = 162 . 17,28% = 28 (g)
 • mH = 162 - 120 - 28 = 14 (g)

Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất:

 • nC = = 10 (mol)
 • nN = = 2 (mol)
 • nH = = 14 (mol)

Suy ra trong một phân tử hợp chất có 10 nguyên tử C, 2 nguyên tử N, 14 nguyên tử H

Vậy CTHH của nicotin: C10H14N2

b, Để tạo một không gian sống không khói thuốc lá ta cần:

 • Tuyên truyền cho mọi người biết tác hại của thuốc lá tới người sử dụng và nững người xung quanh
 • Tăng thuế thuốc lá nhập vào Việt Nam, tăng giá thành thuốc lá
 • Khuyên người dùng thuốc lá cai nghiện
 • Tuyên truyền vận động mọi người không sử dụng thuốc lá
 • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST