Quan sát vết sáng thu được trên màn M2 nêu nhận xét

  • 1 Đánh giá

4. Thực hiện thí nghiệm

a, Thí nghiệm 1 (SGK KHTN trang 85)

Thực hiện lại thí nghiệm nhưng thay màn hứng chùm sáng M1 có đục 1 lỗ thủng nhỏ. Di chuyển màn M1 để lỗ thủng ở vùng vàng. Đặt lăng kính P2 phía sau màn và đặt tiếp màn M2 sau P2.

Quan sát vết sáng thu được trên màn M2 nêu nhận xét.

Bài làm:

Vết sáng thu được qua lăng kính trên màn M2 là màu vàng. Từ đó cho ta thấy rằng màu vàng khi qua lăng kính không bị phân tích thành các màu khác.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST