Em hãy tìm hiểu về một tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ và hệ thần kinh ở người. Viết bài mô tả và chia sẻ với cả lớp.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy tìm hiểu về một tiến bộ của khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ và hệ thần kinh ở người. Viết bài mô tả và chia sẻ với cả lớp.

Bài làm:

Em có thể lựa chọn 1 số thành tựu

- trí tuệ nhân tạo giúp đọc não người để tái tạo hình ảnh

- giải mã sóng não người

- sinh trắc vân tay – giúp phân tích sự phát triển của các vùng ở não bộ

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST