Trong lò than cháy đã xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi trong không khí tạo ra khí cacbonic. Giải Khoa học tự nhiên 7 bài 4

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải KHTN 7 VNEN bài 4

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi phần lời giải chi tiết cho câu hỏi Trong lò than cháy đã xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi trong không khí tạo ra khí cacbonic thuộc chương trình học Khoa học tự nhiên 7 VNEN bài 4.

Trong lò than cháy đã xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi trong không khí tạo ra khí cacbonic.

a, Viết sơ đồ phản ứng bằng chữ của phản ứng hóa học trên.

b, Điều kiện để xảy ra phản ứng trên là gì ?

c, Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra ?

d, Đề xuất phương án để than cháy nhanh và hiệu quả hơn.

Bài làm:

a, Cacbon + oxi -> Cacbonic

b, Điều kiện xảy ra phản ứng: nhiệt độ cao, cung cấp đủ lượng khí oxi để thực hiện phản ứng.

c, Dấu hiệu: Than cháy hồng, có khí mới thoát ra.

d, Phương án để than cháy nhanh hiệu quả:

  • Đập nhỏ than để tăng bề mặt tiếp xúc với oxi giúp than dễ cháy, cháy mạnh .
  • Cung cấp nhiều khí oxi để phản ứng xảy ra nhanh hơn và mạnh hơn.