6. Sự đa dạng trong loài

  • 1 Đánh giá

6. Sự đa dạng trong loài

Các sinh vật có chung những đặc điểm nhất định và có thể giao phối với nhau được gọi là một loài.

Bài làm:

a, 5 đặc điểm đa dạng hình 12.20:

+ màu sắc

+ chiều cao

+ cân nặng

+ cấu tạo tai

+ chiều dài lông

b, Các chú chó hình 12.20 mang nhiều đặc điểm khác nhau nhưng lại thuộc cùng 1 loài vì chúng có thể giao phối với nhau tạo cá thể mới.

c, Đặc điểm chung của các bông hoa cúc hình 12.21: màu trắng, nhụy vàng, nhiều cánh nhỏ xếp 1 vòng

d, Đặc điểm khác nhau của các bông hoa cúc hình 12.21: chiều dài cánh hoa, kích thước hoa., số cánh hoa

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021