Em hãy cho biết quá trình nào xảy ra hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học. Giải thích

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho hai quá trình sau:

a, Nước đá (rắn) -> nước lỏng (lỏng) -> hơi nước (khí) (hình 4.2).

b, Điện phân nước trong bình điện phân (hình 4.3).

Em hãy cho biết quá trình nào xảy ra hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học. Giải thích

Bài làm:

Quá trình 1 là quá trình xảy ra hiện tượng vật lí Vì quá trình này chỉ thay đổi trạng thái của nước từ rắn -> lỏng -> khí và giữ nguyên chất ban đầu.

Quá trình 2 là quá trình xảy ra hiện tượng hóa học Vì quá trình này có tạo ra chất khí có chất mới tạo thành là oxi và hidro.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST