Người ta thường sử dụng phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết tốc độ truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Người ta thường sử dụng phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết tốc độ truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.

Bài làm:

Vì tàu phát siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây

Thời gian siêu âm từ tàu đến đáy biến là $t= \frac{1}{2}=0,5 (s)$

Độ sâu của đáy biển là:

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST