Khoa học tự nhiên 7 Bài 10: Sinh sản ở sinh vật

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 10: Sinh sản ở sinh vật - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 7,trang 55". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Hãy kể tên một số sinh vật mà em biết. cho biết kiểu sinh sản của các sinh vật đó vào bảng 10.1

Bảng 10.1. Ví dụ về sinh sản ở một số loài sinh vật.

STT

Sinh vật

Kiểu sinh sản

Sinh sản vô tính

Sinh sản hữu tính

1

Cây lúa

x

2

Rau má

x

3

4

5

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Sinh sản ở sinh vật là gì ?

- Nêu các kiểu sinh sản mà em biết. Giải thích sự khác nhau giữa các kiểu sinh sản đó.

- Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt ?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sinh sản vô tính ở sinh vật

- Hãy thảo luận hóm và viết lại định nghĩa sinh sản vô tính và các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật mà em đã học vào vở.

- Hãy quan sát các hình vẽ (10.1 đến 10.5) về các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật và kẻ bảng vào vở, mô tả đặc điểm của các hình thức sinh sản ở các sinh vật có trong hình:

- Đọc thông tin bảng xanh (trang 57, SGK khoa học tự nhiên 7) và làm bài tập:

+ Hãy lấy một số ví dụ về sinh sản vô tính ở sinh vật mà em biết.

+ Con thằn lằn bị đứt đuôi rồi tái sinh đuôi mới có phải là sinh sản không? Hãy giải thích.

+ Hãy nêu vai trò của sinh sản vô tính trong thực tiễn và cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở sinh vật

- Dựa vào sơ đồ sinh sản của gà (hình 10.6), ẽm hãy vẽ sơ đồ chung về quá trình sinh sản hữu tính ở sinh vật vào vở.

- Lập bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

- Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật. Cho ví dụ.

- Đọc thông tinh bảng xanh (trang 58, SGk) và làm bài tập

Hãy khoanh tròn vào lựa chọn Đúng/Sai sao cho phù hợp với các nhận định bảng 10.2 sau:

Bảng 10.2. Phân biệt đặc điểm của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

Dấu hiệu phân biệtĐúng hay Sai
Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa tính đực và tính cáiĐúng/Sai
Sinh sản vô tính giúp đời con thích nghi với môi trường sống luôn thay đổiĐúng/Sai
Sinh sản hữu tính có các giai đoạn phức tạp hơn sinh sản vô tínhĐúng/Sai

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Thảo luận và nêu vai trò của sinh sản đối với sinh sản và đối với con người.

2. Cho ví dụ minh họa về việc con người ứng dụng những hiểu biết về sinh sản của sinh vật vào thực tiễn.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

Tìm hiểu và viết 1 đoạn văn khoảng 500 từ về một số ứng dụng của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở Việt Nam và trên thế giới: nuôi cấy mô, nhân bản vô tính, cấy ghép nội tạng,...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1.216 lượt xem