Khoa học tự nhiên 7 Bài 22: Giới thiệu chung về cơ thể người

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 22: Giới thiệu chung về cơ thể người - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 7,trang 126". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Em hãy quan sát hình 22.1, thảo luận nhóm, kể tên các hệ cơ quan của cơ thể người và các cơ quan, bộ phận có trong hệ cơ quan đó.

Bảng 22.1. Các hệ cơ quan và cơ quan trong cơ thể người

STTHệ cơ quanCơ quan

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Trong cơ thể người gồm các hệ cơ quan:

1. Hệ vận động

2. Hệ tuần hoàn

3. Hệ hô hấp

4. Hệ tiêu hóa

5. Hệ bài tiết

6. Hệ thần kinh

7. Hệ nội tiết

8. Hệ sinh dục

- Hoàn thành bảng 22.2. Cấu tạo và chức năng các cơ quan trong cơ thể người

Hệ cơ quanTên cơ quanChức năng
Vận động
Tuần hoàn
Tiêu hóa
Hô hấp
Bài tiết
Thần kinh
Nội tiết
Sinh dục

Sự phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan được thể hiện trong sơ đồ sau:

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

=> Xem hướng dẫn giải

2. Ghi tên cơ quan bên dưới mỗi hình ảnh

=> Xem hướng dẫn giải

3. Điền tên hệ cơ quan tương ứng với các chức năng vào bảng 22.3.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Em hãy nêu các biện pháp chăm sóc sức khỏe để có một cơ thể mạnh vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy chọn một hệ cơ quan trong số các hệ cơ quan của cơ thể người đã được học trong bài, tìm hiểu về cấu tạo và chức năng các bộ phận trong hệ cơ quan đó.

Vẽ hình, mô tả lại vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 408 lượt xem