2. Ghi tên cơ quan vào bên dưới mỗi hình ảnh.

  • 1 Đánh giá

2. Ghi tên cơ quan bên dưới mỗi hình ảnh

Bài làm:

1. Não

2. tủy sống, dây thần kinh

3. khoang miệng- thực quản

4. dạ dày

5. ruột non

6. tụy

7. ruột già

8. gan

9. xương sườn

10. phổi

11. tim

12. khí quản - phế quản

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021