Có thể căn cứ vào bóng của ngôi nhà em đang ở để biết cửa ra vào có hướng nào được không? Thử tìm hiểu và dùng la bàn kiểm tra xem hai cách làm có cho kết quả như nhau không

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Có thể căn cứ vào bóng của ngôi nhà em đang ở để biết cửa ra vào có hướng nào được không? Thử tìm hiểu và dùng la bàn kiểm tra xem hai cách làm có cho kết quả như nhau không nhé.

Bài làm:

Có thể căn cứ vào bóng của ngôi nhà để biết cửa ra vào có hướng nào vì: Mặt trời mọc từ đông sang tây nên bóng của ngôi nhà sẽ đổ dần từ Tây về Đông, vào buổi sáng bóng của ngôi nhà sẽ đổ về hướng Tây, ta dơ 2 tay sang ngang tay phải hướng về phía mặt trời mọc, tay trái hướng bóng của ngôi nhà thì trước mặt là hướng Bắc sau lưng là hướng Nam. Từ đó có thể xác định được hướng của cửa ra vào

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021