Biểu diễn các phản ứng hóa học sau theo sơ đồ phản ứng bằng chữ

  • 1 Đánh giá

4. Biểu diễn các phản ứng hóa học sau theo sơ đồ phản ứng bằng chữ:

a, Thổi hơi thở ( chứa khí cacbonic) vào nước vôi trong ( chứa canxi hidroxit), tạo thành canxi cacbonat và nước (thấy dung dịch vẩn đục)

b, Hidro peoxit ( nước oxi già) bị phân hủy thành nước và oxi.

c, Nung đá vôi (thành phần chính canxi cacbonat) tạo thành vôi sống (thành phần chính canxi oxit) và khí cacbonic.

Bài làm:

a) cacbonic+canxi hiđroxit canxi cacbonat+nước

b) hiđro peoxitn-> nước+oxi

c) canxi cacbonat -> canxi oxit + cacbonic

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST