2. Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở sinh vật

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở sinh vật

- Dựa vào sơ đồ sinh sản của gà (hình 10.6), ẽm hãy vẽ sơ đồ chung về quá trình sinh sản hữu tính ở sinh vật vào vở.

- Lập bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

- Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật. Cho ví dụ.

- Đọc thông tinh bảng xanh (trang 58, SGk) và làm bài tập

Hãy khoanh tròn vào lựa chọn Đúng/Sai sao cho phù hợp với các nhận định bảng 10.2 sau:

Bảng 10.2. Phân biệt đặc điểm của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

Dấu hiệu phân biệtĐúng hay Sai
Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa tính đực và tính cáiĐúng/Sai
Sinh sản vô tính giúp đời con thích nghi với môi trường sống luôn thay đổiĐúng/Sai
Sinh sản hữu tính có các giai đoạn phức tạp hơn sinh sản vô tínhĐúng/Sai

Bài làm:

- sinh sản hữu tính ở sinh vật

giao tử đực + giao tử cái --> hợp tử (thụ tinh) --> phôi --> cơ thể mới

* so sánh giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

- giống nhau: đều tạo cơ thể mới

- khác nhau:

sinh sản vô tínhsinh sản hữu tính
không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cáicó sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
cá thể mới giống nhau và giống mẹcá thể mới mang cả đặc điểm của bố và mẹ
khả thích nghi kémkhả năng thích nghi cao

- bảng 10.2

1. đúng

2. sai

3. đúng

  • 149 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST