làm thế nào có thể biết được tổng khối lượng các chất trước phản ứng hóa học và tổng khối lượng của các chất sau phản ứng hóa học có thay đỏi hay không

  • 1 Đánh giá

2. Nghiên cứu tổng khối lượng các chất trước và sau phản ứng

Làm thế nào có thể biết được tổng khối lượng các chất trước phản ứng hóa học và tổng khối lượng của các chất sau phản ứng hóa học có thay đỏi hay không?

Bài làm:

Dùng cân kĩ thuật/ cân điện tử/ bộ cảm biến để cân tổng khối lượng các chất các dung dịch trước và sau phản ứng hóa học. Sau đó so sánh 2 khối lượng đó xem nó thay đổi như thế nào.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN