Các cơ quan của hệ bài tiết và chức năng của chúng Khoa học tự nhiên 7 Bài 26: Bài tiết và cân bằng nội môi

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học tự nhiên 7 Bài 26

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho các câu hỏi cho mục hoạt động luyện tập trong bài 26: Bài tiết và cân bằng nội môi - Khoa học tự nhiên VNEN lớp 7.

4. Thảo luận với các bạn

- Các cơ quan của hệ bài tiết và chức năng của chúng

- Các cơ quan bài tiết và sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể.

- Vai trò của thận trong việc duy trì cân bằng nội môi

Bài làm:

- Hệ bài tiết nước tiểu gồm:

  • Thận: gồm 2 quả với 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu
  • Ống dẫn nước tiểu
  • Bóng đái
  • Ống đái

- Hoạt động này do phổi, thận, da đảm nhiệm:

  • Phổi bài tiết CO2
  • Da bài tiết các chất thải qua mồ hôi
  • Thận bài tiết các chất thải qua nước tiểu

- Thận giúp duy trì ổn định nồng độ, thành phần các chất trong máu