7. Tìm hiểu vai trò của tuyến trên thận

  • 1 Đánh giá

7. Tìm hiểu vai trò của tuyến trên thận

a, Chọn các từ: phần vỏ, phần tủy, lượng đường, đường huyết, natri, adrenalin, noradrenalin điền vào chỗ chấm

Tuyến trên thận gồm ........................ và ............................ Phần vỏ tiết hoocmon có tác dụng điều hòa ................., điều hòa muối ......................, kali trong máu và làm thay đổi các đặc tính sinh dục nam. Phần tủy tiết ra ............................... và ........................ có tác dụng điều hòa hoạt động tim mạch và hô hấp, góp phần cùng glucagon điều chỉnh ............ trong máu.

b, Quan sát hình 27.7. Tìm hiểu nguyên nhân và mô tả triệu chứng của hội chứng Cushing ở người.

Bài làm:

a,

1. phần vỏ

2. phần tủy

3. đường huyết

4. adrenalin

5. noradrenalin

6. lượng đường

b, hội chứng Cushing:

- Nguyên nhân: do lớp giữa tuyến trên thận tiết nhiều hoocmon

- Triệu chứng:

+ rối loạn chuyển hóa gluxit và protein làm tăng đường huyết, huyết áp cao, cơ yếu, phù nề

+ tích mỡ ở vai, mặt gây vai u, mặt phị

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST