Tại sao các dụng cụ điện và cả dây dẫn điện lại được làm từ các vật liệu khác nhau như vậy ? Dòng điện chạy trong dây dẫn điện được làm bằng các chất đó có bản chất như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Tại sao các dụng cụ điện và cả dây dẫn điện lại được làm từ các vật liệu khác nhau như vậy ?

2. Dòng điện chạy trong dây dẫn điện được làm bằng các chất đó có bản chất như thế nào?

Bài làm:

1. Các dụng cụ điện và cả dây dẫn điện lại được làm bằng từ các vậy liệu khác nhau vì:

  • Tùy thuộc vào công dụng của dụng cụ điện mà chúng làm từ các vật liệu khác nhau
  • Tạo ra dụng cụ có độ bền, có chất lượng tốt.

2. Dòng điện chạy trong dây dẫn được làm bằng các chất kim loại có tính dẫn điện tốt

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST