Trên màn ảnh thu được ánh sáng màu gì, nếu chiếu vào khe hẹp S: ánh sáng trắng, ánh sáng phát ra từ đèn laze, ánh sáng màu hồng.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi

Trên màn ảnh thu được ánh sáng màu gì, nếu chiếu vào khe hẹp S: ánh sáng trắng, ánh sáng phát ra từ đèn laze, ánh sáng màu hồng.

Đặt một tấm kính đỏ trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính, thấy nó có màu gì? Vì sao? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì tờ giấy có màu gì? Vì sao?

Khi đặt một vật dưới ánh sáng trắng thấy nó có màu đỏ. Khi đặt vật đó dưới ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh lục thì vật có màu gì? Vì sao?

Bài làm:

Trên màn ảnh thu được ánh sáng màu trắng, màu đỏ, màu hồng.

Nhìn tờ giấy qua tấm kính có màu đỏ. Vì tấm kính màu đỏ chỉ cho ánh sáng đỏ đi qua và tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ.

Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì tờ giấy có màu gần như đen. Vì màu xanh tán xạ kém ánh sáng màu đỏ.

Vì vật đặt dưới ánh sáng trắng có màu đỏ nên vật màu đỏ. khi đặt vật đó dưới ánh sáng đỏ thì nó mang màu đỏ và dưới ánh sáng xanh thì nó mang màu gần đen vì vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng mang màu đó ; tán xạ kém ánh sáng mang màu khác.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST