10. Tìm hiểu chức năng của vỏ não

  • 1 Đánh giá

10. Tìm hiểu chức năng của vỏ não

Tìm hiểu thông tin, hoàn thành bảng 28.2:

Bảng 28.2. Vị trí và chức năng các vùng của vỏ não

Vùng

Vị trí

Chức năng

Cảm giác

Vận dụng

Hiểu tiếng nói

Hiểu chữ viết

Vận động ngôn ngữ

Vị giác

Thính giác

Thị giác

Bài làm:

  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021