3. Em hãy cho biết nguyên nhân gây ra các căn bệnh/hội chứng trong hình 12.22 - 12.24 là gì? (điền kết quả vào bẳng 12.5)

  • 1 Đánh giá

3. Em hãy cho biết nguyên nhân gây ra các căn bệnh/hội chứng trong hình 12.22 - 12.24 là gì? (điền kết quả vào bảng 12.5)

Bảng 12.5. Bệnh và hội chứng

STTTên bệnh/hội chứngNguyên nhân (tác nhân gây bệnh)1
1Ebola
2Cúm thường
3HIV/AIDS

Bài làm:

STTTên bệnh/hội chứngNguyên nhân (tác nhân gây bệnh)1
1Ebolado virut Ebola
2Cúm thườngdo virut cúm
3HIV/AIDSdo virut HIV

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST