Hãy lấy thêm một số ví dụ về nguồn phát ra ánh sáng, thảo luận nhóm để nêu một vài tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sinh vật và con người mà em biết

  • 1 Đánh giá

2. Hãy lấy thêm một số ví dụ về nguồn phát ra ánh sáng, thảo luận nhóm để nêu một vài tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sinh vật và con người mà em biết?

Bài làm:

Một số ví dụ về nguồn phát ra ánh sáng: đèn pin, đèn ống, bếp, bật lửa....

Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sinh vật và con người:

  • Giúp con người hấp thụ vitamin D
  • Giúp cây quang hợp
  • Giúp động vật định hướng được trong không gian
  • Ảnh hưởng hoạt động, sự sinh trưởng, sinh sản của thực vật, động vật
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST