b, Quan sát hình 28.5 và mô tả cấu tạo của não bộ

 • 1 Đánh giá

b, Quan sát hình 28.5 và mô tả cấu tạo của não bộ

Bài làm:

 • Não bộ nằm trên tủy sống.
 • Gồm 4 phần:
  • Trụ não
  • Tiểu não
  • Não trung gian
  • Đại não

 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN