B. Hoạt động hình thành kiến thức

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

a, Sắp xếp các câu sau theo thứ tự đúng:

- Hoạt động tiêu hóa thực chất là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất thừa.

- Chính vì vậy cần phải có hoạt động tiêu hóa

- Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người

- Thức ăn sau khi được đưa vào miệng, mặc dù đã được nấu chín, chế biến cũng vẫn còn rất thô so với tiêu chuẩn hấp thụ của cơ thể người.

b, Trả lời câu hỏi:

- Thực chất của hoạt động tiêu hóa là gì?

- Hoạt động tiêu hóa diễn ra ở đâu?

c, Chú thích hình 23.1 dựa vào gợi ý: Gan, thực quản, ruột non, ruột già, dạ dày

Bài làm:

a, thứ tự đúng

- Ăn uống là nhu cầu cần thiết của con người

- Thức ăn đưa vào miệng ....

- Hoạt động tiêu hóa thực chất là quá trình biến đổi thức ăn ....

- Chính vì vậy cần phải có hoạt động tiêu hóa

b, Trả lời câu hỏi

- Thực chất của hoạt động tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và các chất cặn bã thải ra ngoài.

- Hoạt động tiêu hóa diễn ra ở ống tiêu hóa

c, Chú thích hình 23.1

1. miệng

2, thực quản

3. dạ dày

4. gan

5. tá tràng

6. Ruột già

7. Ruột non

d, Bảng 23.1

- các cơ quan tiêu hóa: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột, hậu môn, gan, mật, tụy

- Tuyến tiêu hóa: tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan - mật - tụy, tuyến ruột

  • 212 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021