Các electron tự do bị cực nào của của pin đẩy, bị cực nào của pin hút. Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi electron tự do để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng

  • 1 Đánh giá

II. Dòng điện trong kim loại

1. Electron tự do trong kim loại.

2. Dòng điện trong kim loại

Cho mạch điện gồm: nguồn điện là pin, bóng đèn, dây dẫn kim loại. Hãy dự đoán các electron tự do bị cực nào của của pin đẩy, bị cực nào của pin hút. Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi electron tự do để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng

Điền các cụm từ thích hợp: electron tự do, kim loại, dịch chuyển có hướng vào chỗ trống trong khung dưới đây.

Các .............. trong ......................... tạo thành dòng điện chạy trong kim loại. Vì vậy, bản chất dòng điện trong kim loại là dòng các ......................

Bài làm:

VÌ electron tự do tích điện âm (-) nên bị cực âm của pin đẩy, bị cực dương của pin hút.

Các electron tự do trong kim loại tạo thành dòng điện chạy trong kim loại. Vì vậy, bản chất dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST