Cho biết số mol chất trong các mẫu dưới đây:

  • 2 Đánh giá

3. Cho biết số mol chất trong các mẫu dưới đây:

Bài làm:

Số mol nguyên tử cacbon = 1

Số mol phân tử nước = 1

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021