Hãy quan sát một số chiếc loa thùng đang phát ra âm. Khi loa phát ra âm, bộ phận nào của loa dao động ? Hãy nêu cách để kiểm tra bộ phận dao động khi loa phát ra âm.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy quan sát một số chiếc loa thùng đang phát ra âm. Khi loa phát ra âm, bộ phận nào của loa dao động ? Hãy nêu cách để kiểm tra bộ phận dao động khi loa phát ra âm.

Bài làm:

Khi loa phát ra âm thì bộ phận màng loa dao động.

Cách kiểm tra:

  • Đặt tay lên màng loa.
  • Treo một quả bóng bàn sát màng loa.
  • Rắc ít giấy lên màng loa.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021