Giải thích tại sao em nhìn thấy được các đồ vật quan sát được trong lớp học có màu như thế. Nếu đóng kín cửa lớp học, tắt hết đèn chiếu sáng thì em có nhìn thấy các đồ vật có màu như trước không ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Quan sát

2. Trả lời câu hỏi

Giải thích tại sao em nhìn thấy được các đồ vật quan sát được trong lớp học có màu như thế. Nếu đóng kín cửa lớp học, tắt hết đèn chiếu sáng thì em có nhìn thấy các đồ vật có màu như trước không ?

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì ? Trong đêm tối ta thấy nó màu gì? Tại sao ?

Đặt một quả bóng bàn trắng trên sàn, lần lượt chiếu vào quả bóng : ánh sáng Mặt trời, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh, thì quan sát thấy màu của quả bóng bàn thế nào ? Nếu quả bóng sơn màu đỏ, lần lượt chiếu các ánh sáng như cũ thì màu quả bóng quan sát được có thay đổi không, thay đổi thế nào ?

Trao đổi với bạn ngồi cùng bàn các câu trả lời và đưa ra ý kiến của nhóm về nguyên nhân chính làm cho ta thấy các vật có màu sắc khác nhau.

Bài làm:

Các đồ vật trong lớp có màu sắc như thế vì có ánh sáng màu sắc đó từ vật truyền đến mắt ta. Nếu đóng kín cửa lớp học, tắt hết đèn chiếu sáng thì ta không nhìn thấy các đồ vật có màu sắc như trước.

Ban ngày, lá cây ngoài đương thường có màu xanh. Trong đêm tối ta không thấy lá cây màu gì vì không có ánh sáng từ lá cây truyền đến mắt ta.

Đặt một quả bóng bàn trắng trên sàn, lần lượt chiếu vào quả bóng : ánh sáng Mặt trời, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh, thì quan sát thấy màu của quả bóng bàn lần lượt là trắng, đỏ xanh.

Nếu quả bóng sơn màu đỏ, lần lượt chiếu các ánh sáng như cũ thì màu quả bóng quan sát thay đổi, thay đổi như sau: đỏ, đỏ, gần như đen

Nguyên nhân chính các vật có màu sắc khác nhau vì: có các ánh sáng khác nhau từ vật truyền đến mắt ta

  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST