Ánh sáng Mặt trời chiều theo hướng như hình 13.15 vào giếng cạn. Đáy giếng có được chiếu sáng không ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1.Ánh sáng Mặt trời chiều theo hướng như hình 13.15 vào giếng cạn.

a, Đáy giếng có được chiếu sáng không ? Tại sao ?

b, Có thể dùng một gương phẳng để chiếu ánh sáng mặt trời xuống đáy giếng cạn được không ? Giải thích bằng hình vẽ.

Bài làm:

a, Đáy giếng cạn không được chiếu sáng Vì thành giếng là vật liệu không thể phản xạ ánh sáng được vì thế không có ánh sáng xuống đáy giếng.

b, Có thể dùng 1 gương phẳng để chiếu ánh sáng mặt trời xuống đáy giếng cạn được:

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST