Trên mặt đât nơi ta sinh sống tràn ngập âm thanh. Thế còn các sinh vật ở dưới biển sâu, chúng có giao tiếp với nhau bằng âm thanh không?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Trên mặt đât nơi ta sinh sống tràn ngập âm thanh. Thế còn các sinh vật ở dưới biển sâu, chúng có giao tiếp với nhau bằng âm thanh không?

Bài làm:

Các tính chất của âm thanh là một cách lí tưởng để giao tiếp dưới nước vì vậy nhiều động vật sử dụng âm thanh để giao tiếp với nhau và để "quan sát" các vật thể dưới môi trường nước.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021