Quan sát hình 20.4. Hãy cho biết cấu tạo của chúng gồm:...

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Quan sát hình 20.4

Hãy cho biết cấu tạo của chúng gồm:

  • Các bộ phận dẫn điện là:
  • Các bộ phận cách điện là:

Bài làm:

Các bộ phận dẫn điện là: dây dẫn điện, vật dẫn điện, thanh kim loại gắn vào công tắc, vít bắt giữ dây dẫn điện vào vật dẫn điện, hai đầu dây đèn, dây tóc, dây trục

Các bộ phận cách điện là: nút đóng- ngắt điện, vỏ nhựa, trụ thủy tinh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021