Quan sát hình 28.1, mô tả cấu tạo hệ thần kinh ở người. Hãy chú thích vào hình bằng các từ gợi ý : hạch thần kinh, não bộ, tủy sống, dây thần kinh

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Quan sát hình 28.1, mô tả cấu tạo hệ thần kinh ở người. Hãy chú thích vào hình bằng các từ gợi ý : hạch thần kinh, não bộ, tủy sống, dây thần kinh

Bài làm:

Hệ thần kinh gồm 2 bộ phận chính :

- Trung ương thần kinh

1. Não bộ

2. tủy sống

- Bộ phận ngoại biên

3. hạch thần kinh

4. dây thần kinh

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST