Hãy cho biết trong các hình ảnh trên âm thanh (gọi tắt là âm) được phát ra từ đâu. Các âm đó có gì giống và khác nhau ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy cho biết trong các hình ảnh trên âm thanh (gọi tắt là âm) được phát ra từ đâu. Các âm đó có gì giống và khác nhau ? Tại sao ?

Bài làm:

Ảnh a âm thanh phát ra từ cái chuông

Ảnh b âm thanh phát ra từ cây đàn

Ảnh c âm thanh phát ra từ khí quản con chim

Ảnh d âm thanh phát ra từ khí quản 2 bạn đang hát

Giống nhau: đều là nguồn âm, đều phát ra âm và dao động.

Khác nhau: khác nhau về độ to của am, độ cao của âm. Có sự khác nhau vậy bởi vì các âm được phát ra từ các nguồn âm khác nhau nên sẽ khác nhau.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST