Nếu để các vật ở ngoài trời nắng ta thấy chúng nóng lên hay lạnh đi ? Tại sao ? Tại sao khi ngồi cạnh đống lửa ta thấy bị nóng rát ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Quan sát hình 15.1 thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi dưới đây:

a, Nếu để các vật ở ngoài trời nắng ta thấy chúng nóng lên hay lạnh đi ? Tại sao ?

b, Tại sao khi ngồi cạnh đống lửa ta thấy bị nóng rát ?

c, Tại sao ánh sáng do con đom đóm hay câu nấm phát ra gọi là ánh sáng lạnh?

Bài làm:

a, Nếu để các vật ở ngoài trời năng thì ta thấy chúng nóng lên. Bởi vì nhờ sự tác dụng nhiệt của mặt trời, nên các vật sẽ nóng lên.

b) Khi ngồi cạnh đống lửa ta thấy bị nóng rát là do: đống lửa tỏa nhiệt lớn nên ta cảm thấy nóng rát.

c, Ánh sáng do con đóm đóm hay cây nấm phát gọi là ánh sáng lạnh vì do nó tự phát sáng, không tỏa nhiệt ra môi trường.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST