7. Cho biết độ dài ruột của một số động vật như ở bảng dưới đây. Em hãy điền loại thức ăn cho phù hợp với từng loài.

  • 1 Đánh giá

7. Cho biết độ dài ruột của một số động vật như ở bảng dưới đây. Em hãy điền loại thức ăn cho phù hợp với từng loài.

Bài làm:

STT

Động vật

Độ dài ruột (m)

Thức ăn

1

Trâu, bò

55 – 60

Thực vật

2

Lợn

22

Thực vật, động vật

3

Chó

7

Động vật

4

Cừu

32

Thực vật

Với những loài có thức ăn là thực vật (nghèo dinh dưỡng và khó phân giải) thì ruột sẽ dài hơn để tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST