Quan sát các hình ảnh sau và cho biết: trong các quá trình được mô tả quá trình nào có chất mới tạo thành? Dấu hiệu nào cho biết điều đó?

  • 1 Đánh giá

A. Họa động khởi động

Quan sát các hình ảnh sau và cho biết: trong các quá trình được mô tả quá trình nào có chất mới tạo thành? Dấu hiệu nào cho biết điều đó?

Bài làm:

Quá trình có chất mới tạo thành là quá trình đường sau khi đun nóng và đinh sắt bị gỉ

Dấu hiệu: có sự thay đổi về màu sắc, tính chất

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST