Soạn giản lược bài luyện tập lập luận giải thích

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài luyện tập lập luận giải thích giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Nội dung bài soạn

Câu 1:

 • Giải thích vấn đề: Sách mãi mãi là nơi lưu giữ trí tuệ con người.
 • Các từ then chốt cần giải thích:
 • Sách là gì?
  • Hình thức của nó.
  • Nội dung của nó.
 • Ngọn đèn sáng bất diệt: Soi ánh sáng mãi mãi cho trí tuệ con người.
 • Trí tuệ là gì?

Câu 2:

Lập dàn bài:

Mở bài:

 • Loài người phát triển gắn với những thành tựu trí tuệ.
 • Sách là nơi lưu giữ những thành tựu đó.
 • Vì thế có nhà văn nói: "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người".

Thân bài:

 • Hình ảnh ngọn đèn sáng bất diệt là ánh sáng soi rọi mãi mãi. Vì thế sách mãi mãi làm cho trí tuệ con người được soi rọi sáng sủa.
 • Nói tới sách là nói tới trí tuệ con người.
  • Đây là hình thức lưu giữ tri thức từ xưa tới nay.
  • Nội dung của nó là tri thức phong phú và sâu sắc của con người.
 • Những dẫn chứng cho thấy sách là trí tuệ bất diệt:
  • Những tác phẩm ghi lại truyện ở dân gian, ca dao dân ca của nhân dân ta.
  • Những tác phẩm khoa học vô giá của các nhà khoa học, những tác phẩm căn chương của các nhà văn.
  • Sách giáo khoa là sự kết tinh những cuốn sách mang trì tuệ con người.
 • Hiểu sâu thêm câu nói thông qua những câu nói khác về sách.
  • Chẳng hạn:"Sách mở ra những chân trời mới cho mọi người".

Kết bài:

 • Khẳng định lại tác dụng to lớn của việc đọc sách
 • Nếu phương hướng hành động cá nhân.

Câu 3:

Một số đoạn văn tham khảo như:

Kết bài:

Có thể nói sách chính là phương tiện để chúng ta học tập, là nguồn động lực để chúng ta vươn xa. Do đó chúng ta trước hết phải hiểu được vai trò, giá trị của nó, biết chọn lựa, sau đó là hãy biết sử dụng nó đúng mục đích để sách luôn luôn mang một vị trí quan trọng trong đời sống mỗi con người hay nói rõ hơn là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ loại người.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021