Soạn giản lược bài đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

Lập ý cho đề bài

 • Xác lập luận điểm:
  • Đề bài thể hiện một tư tưởng, một thái độ đối với việc đọc sách.
  • Chúng ta khẳng định lợi ích của việc đọc sách là tốt, là cần thiết.
 • Tìm luận cứ
  • Sách là kết tinh của trí tuệ nhân loại.
  • Sách là một kho tàng phong phú gần như vô tận, đọc cả đời không hết.
  • Sách bổ sung trí tuệ cho mỗi người.
  • Nó làm cho cuộc sống của một người nhân lên nhiều lần.
  • Nó giúp con người học tập,hiểu biết để tham gia vào quá trình sáng tạo.
  • Sách giúp con người có cách sống cao đẹp, vốn ngôn ngữ giàu có hơn.
  • Sách giúp con người thấy yêu đời hơn, ham sống hơn.
  • Sách giúp con người hiểu sâu sắc hơn về xã hội.

3. Xây dựng lập luận

 • Giới thiệu về sách
 • Nêu lên lợi ích của việc đọc sách.
 • Hành động của mỗi người khi nhận thức được lới ích của việc đọc sách.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021